همچنین برای افراد علاقمند تست رایگان گرفته میشود

  • هنرجويان پس از فارغ التحصيل شدن مي توانند به عضويت رسمی موسسه مهرجان در آمده و فعاليت خود را ادامه داده و نیز از طریق مرکز ارتباطات مدیر عامل این موسسه به پروژه های مختلف سینمایی و تلویزیونی معرفی شوند و همچنين كما في السابق از امكانات و برنامه های موسسه مهرجان استفاده نمايند.

تاریخ انتشار ۱۳۹۸