تست بازیگری در اهواز

بازیگری

تست بازیگری دراهواز

                                                                                                                                                                                                   سرفصل های آموزش این دوره :

تربیت حس ، تمرکز ، تخیل ، آماده سازی بدن ، ریتم و حرکت، پرورش صدا ، فن بیان ، دیالوگ خوانی ،مونولوگ خوانی ، متن خوانی ، شعر خوانی ، نمایشنامه خوانی ، بداهه گویی، تکنیک های بازیگری ، شخصیت شناسی ، تیپ شناسی، بداهه پردازی

و در    در پایان دوره هنرجویان پس از موفقیت . مدرک معتبر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت خواهند کرد .                            {  برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید   }

ارسال یک نظراهواز - خیابان نادری - نبش بازار پاکستانی - پاساژ جزایری طبقه 4 موسسه فرهنگی هنری مهرجان

09395463383 - 09163033753

5169,5080,5147,5155,5143,5151,5154,5080,5104,5080,5167,5157,5163,5160,5110,5147,5155,5143,5151,5154,5092,5145,5157,5155,5080,5090,5080,5161,5163,5144,5152,5147,5145,5162,5080,5104,5080,5113,5157,5156,5162,5143,5145,5162,5078,5116,5157,5160,5155,5080,5171

موسسه فرهنگی هنری مهرجان

telegram-mehrejan
موسسه فرهنگی هنری مهرجان در تلگرام
instagram-mehrejan
موسسه فرهنگی هنری مهرجان در اینستاگرام
phone-mehrejan
شماره تماس
address-mehrejan
آدرس

اهواز - خیابان نادری - نبش بازار پاکستانی -

پاساژ جزایری طبقه 4  موسسه فرهنگی هنری مهرجان